Nya bygglovsregler för villaägare

Från den 2:e juli gäller nya bestämmelser för vad som är bygglovspliktigt för ägare till en- och tvåfamiljshus. Ändringarna innebär att flera åtgärder ska kunna göras utan krav på bygglov, nämligen:

– Uppförande av komplementbyggnad eller mindre bostad på sammanlagt 25m2
– Tillbyggnad av maximalt 15m2.
– Uppförande av två takkupor per hus.
– Inredande av ytterligare en separat bostad i huset.

Det här gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen. Fast bygganmälan måste fortfarande göras och man får inte sätt igång med sitt projekt innan byggnadsnämnden gett startbesked (förutom för takkupor).

De nya reglerna har vållat lite huvudbry här på kontoret under våren, bla. när det gäller en ombyggnad i Dalby. I det fallet framkom det efter lite efterforskningar på stadsbyggnadskontoret att den planerade förstoringen av kupan trots allt är bygglovspliktig, dels för att den innebär ett ingrepp i stommen och dels för att huset ligger i en kulturhistoriskt känslig miljö. Annars ska man numera utan bygglov kunna bygga två kupor vars bredd motsvarar upp till halva takfallet. Oj, oj, oj. Det ska bli intressant att se hur utfallet av de här nya reglerna blir med tiden…