levande_arkitektur

Levande Arkitektur i Skåne

karin höijer

Karin Höijer, Arkitekt SAR/MSA

Jag heter Karin Höijer och jag brinner för hus, trädgårdar och för det spännande gränssnittet däremellan. För ekologisk, hållbar design och naturliga material som åldras vackert. För vackra och funktionella trädgårdar uppbyggda av formstarka växter. Och så brinner jag för mötet med nya människor!

Varje människa – och därmed varje projekt – är unik, därför är dialogen med kunden oerhört viktig. Tillsammans skapar vi något skräddarsytt, anpassat efter varje projekts unika förutsättningar.

Vad är “levande” arkitektur?

All arkitektur handlar i grund och botten om liv. Husen vi bor och arbetar i, stadens gemensamma platser, privata trädgårdar och offentliga parker – allt är arkitektur och allt bygger på människors liv: vad vi gör, känner och tänker.

Liv är samhörighet
Vi är tätt sammankopplade med vår omvärld; med andra människor och med vår miljö. Vårt agerande och våra val ger återverkningar som är större än man kanske är medveten om vid första anblick – detta gäller inte minst när man ritar och bygger hus. Vad som är det bästa miljövalet är sällan självklart, men en förutsättning för att skapa ekologiskt hållbar, levande arkitektur är att jag reflekterar över varje val och alltid sträva efter så liten miljöpåverkan som möjligt.
Liv är tid
Vi lever i nuet men aldrig isolerade från vår historia. Varje tid har sin egen arkitektur, och tiden sätter dessutom spår och ger karaktär och djup till äldre byggnader. Att bevara denna livfullhet och särart är en viktig del av arbetet när jag jobbar med om- och tillbyggnader av äldre byggnader.

Liv är förvandling
Och aldrig är väl detta tydligare än i en trädgård, där en stor del av byggnadsmaterialet lever högst bokstavligt! Den här arkitekturen växer, mognar, vissnar och dör. För att sedan börjar växa på nytt! En god och stark struktur utgör trädgårdens bas och skapar en vacker och funktionell miljö från dag ett, men riktigt färdig blir trädgården aldrig, det är levande arkitektur i ständig förvandling.

Nätverk

I mitt nätverk finns arkitekter, konstruktörer, kontrollansvariga, byggnadsantikvarie, byggare & hantverkare, konsulter och leverantörer av värme- och avloppslösningar, trädgårdsingenjör, trädgårdsanläggare, trädgårdsmästare, mfl. Ensam är inte stark – det är mångfalden som skapar det goda resultatet!
© 2024 · Levande Arkitektur i Skåne AB · Sandgatan 14F 223 50 Lund · Tfn: 070-644 80 50 · info@levandearkitektur.se