levande_arkitektur
Hem » Blogg » Hampa och kalk som byggmaterial

Hampa och kalk som byggmaterial

Hampakalk är ett intressant byggnadsmaterial som verkar ha framtiden för sig! Den består av finhackad industrihampa som blandas med vatten, kalk och kanske lite cement till ett hårt, betongliknande byggnadsmaterial. Ibland säger man också ”hampabetong” men det är lite missvisande, eftersom materialet faktiskt inte är tillräckligt starkt för att fungera som stomme i ett hus. Men även som ickebärande material är hampakalken intressant, i småhusbyggnation framförallt i kombination med trästomme. Trästommen fylls med hampakalk och väggen kan dessutom få isolerande och skyddande skikt av hampakalk på ömse sidor. Konstruktionen är tung och homogen, välisolerad och lufttät, ljudisolerande, temperatur- och fuktutjämnande. Och dessutom: den är okomplicerad. Hampakalk/trä borde kunna bli ett billigt, giftfritt och klimatsmart alternativ till all den lättbetong som används så flitigt i småhusbyggnationen idag. Detta gäller inte minst här i Skåne, där många hus uppförs som skånelängor: långa och smala och med putsad fasad, så som traditionen bjuder.  Jag tycker att man i det här sammanhanget gärna kan ha i åtanke att den gamla skånska längan trots sin putsade fasad faktiskt har en stomme av timmer och alltså i grund och botten är ett trähus.

I Sverige är hampahusen än så länge inte så vanliga, men det finns ett på Gotland, ritat av Helena Granting på grantinglarsson arkitekter i Stockholm. Här kan man läsa mer om Gotlandshuset. Vill man se fler exempel kan man ta sig till tex. Storbrittanien där tekniken är välbeprövad och betydligt vanligare än i Sverige.

På workshop i Degeberga i veckan fick jag tillfälle att på nära håll bekanta mig med hampakalken tillsammans med gänget från Hållbart Byggande i Syd: Paulien Strandberg föreläste och sedan var det dags att blanda, fylla formen och stampa. Vill man titta närmre på de provväggar som blev resultat, kontakta Artekta Byggnadsaktiebolag!

Mer att läsa om hampakalk:
Doktorsavhandling Paulien Strandberg (2012): Material Properties and Full-Scale Rain Exposure of Lime-Hemp Concrete Walls
Examensarbete Jacobsson/Truedsson (2013): Prefabricerade vägg element av hampabetong
Om ett hampahus på Gotland: http://www.lantbruk.com/lantbruk/de-bygger-ett-hus-av-hampa

hampakalk väggProvvägg av hampakalk.

 

© 2024 · Levande Arkitektur i Skåne AB · Sandgatan 14F 223 50 Lund · Tfn: 070-644 80 50 · info@levandearkitektur.se