Nyfiken på avlopp!

Tänk att det kan vara så kul med avlopp. Och vackert!  Vem hade trott det.

I veckan var jag på studiebesök hos Alnarp Cleanwater Technology och beskådade deras kretsloppsanpassade reningsanläggning. Med hjälp av teknik framforskad på Lantbruksuniversitetet i Alnarp tar två stora ruggar med vattenväxter hand om avloppsvattnet från två kontor och ett dagis. Efter att ha passerat reningen kan man använda vattnet att vattna med – eller bada i det!  Tyvärr var växterna lite på fallrepet, såhär efter frost och höststormar,  men det var ändå inte svårt att föreställa sig hur fint det ser ut på sommaren. Och hur lätt det skulle vara att integrera den här anläggningen i en trädgård eller parkmiljö. Den här avloppsanläggningen behöver man inte dölja i något avlägset hörn av fastigheten, den kan man ha som en prydnad och ”conversation piece” i sin trädgård! Ekologiskt, vackert och lättskött!

Hoppas jag får tillfälle att rita en avloppsanläggning snart, det hade varit spännande. Faktum är att eftersom det finns ca. 400 000 enskilda avlopp i landet som inte uppfyller myndigheternas krav och som behöver ersättas,  så är chanserna riktigt goda!