Affärsfastighet i Dalby

Nya hyresgäster ställde nya krav på fastighetens utformning. De befintliga lokalerna var för trånga, mörka och hade för dåliga personalutrymmen. Genom ombyggnaden öppnades affärslokalen upp och fick nya ljusinsläpp och en öppen välkomnande planlösning. Grannbutiken fick också nya ljusinsläpp och nya och större personalutrymmen.