Brf Judith Malmö

En bostadsrättsförening i Malmö behövde byta tak och balkonger. En försiktigt ansiktlyftning för den vackra gamla fastigheten från 1870-talet som knappt är synligt från gatan. Tydliga ritningar gjorde bygglovs- och byggprocessen smidig.