Hyreslägenhet Malmö

Vad gör man med flerfamiljshusets portutrymme när det inte längre behövs? En ny lägenhet så klart – liten, men ändå fullt funktionell!

Uppdragsgivare: Malmberg Fastigheter, Malmö.