Skånelänga Sjöbo

Bästa läget på gården hade stallet. Planer fanns på att bygga om till bostad, men det slutade med att hela stallet revs för att lämna plats åt en nybyggd, modern, skånsk länga – skräddarsydd för en familj bestående av två. Den smala huskroppen, den öppna planlösningen och öppenheten mellan nedre och övre plan ger huset dess speciella karaktär.