60-talsvilla Lund

Huset är från tidigt 1960-tal och har den tidens många kvalitéer och fina lösningar. Men också många av de typiska avigsidor som väl nästan alla ägare av äldre villor känner igen: trång och liten hall, avsaknad av badrum på ovanvåningen, för få sovrum till den växande barnaskaran. I detta fallet fanns det också ett behov av större umgängesytor och hobbyrum.

Lösningen blev en ombyggnad av ovanvåningen inklusive två stycken nya takkupor och så en rejäl tillbyggnad. Tillbyggnaden är modern i sin karaktär, men ändå lågmäld och enkel i formen, den svarta färgen och fönstrens indelning knyter an till det gamla huset. Och så tillförs något som helt saknades innan: från det nya vardagsrummet har man fin kontakt med den soliga östra delen av trädgården.