Glasveranda Marielund

Ett fantastiskt sommarhus från tidigt 1900-tal med behov av bättre entréutrymmen. Lösningen blev ett tillägg i form av en glasveranda utanför köket. Återvunna fönster och dörrblad, stomme i timmer med träfiberisolering.