Fritidshus Ystad

En tillbyggnad till ett vackert gammalt fritidshus i Ystad från för att få större sociala utrymmen och en bättre entré.