Tillbaka

Skånelänga Flackarp

Längan i Flackarps kyrkby ser vid första anblick ut som den har legat där i 100 år minst, men skenet bedrar. Huset är byggt på 1990-talet och nu har det dessutom fått en tillbyggnad daterat anno 2013. Tillbyggnaden har fått en helt traditionell utformning, för att precis som ursprungshuset kunna smälta in i bymiljön. Den putsade fasadens detaljering har förenklats jämfört med ursprungshusets – men hittar ändå en form som binder samman gammalt med nytt.