Tillbaka

Villaträdgård Blentarp

På framsidan en öppen och välkomnande entréträdgård, vintergrön men med blommande inslag. På den insynsskyddade baksidan en generös stensatt terrass omgiven av rabatter med buskar och perenner med färg, doft och mängder av fjärilar under sensommaren.

Ett staket av granslanor håller familjens hundar inne och bildar en harmonisk och mjuk gräns mellan den anlagda trädgården och skogsmarken på andra sidan tomtgränsen.